Showing the single result

FOR SALE

HDI TOWER 55 LE DAI HANH

Price: 277.000 $

Location: Hdi Tower 55 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Phố Lê Đại Hành, Le Dai Hanh, Hai Bà Trưng District, Hanoi, Việt Nam

277 $