Showing all 3 results

FOR RENT

Royal style 2BR apartment for rent in R5 Tower, Royal City, Thanh Xuan Distr, Hanoi

Price: 1.050 $/month

Location: Royal City, Ngõ 72 - Nguyễn Trãi, Khu đô thị Royal City, Thuong Dinh, Thanh Xuân, Hanoi, Vietnam

$

FOR RENT

Nice & gorgeous 2BR apartment for rent in Royal City, Thanh Xuan Distr, Hanoi

Price: 1.050 $/month

Location: Royal City, Ngõ 72 - Nguyễn Trãi, Khu đô thị Royal City, Thuong Dinh, Thanh Xuân, Hanoi, Vietnam

$

FOR RENT

Fabulous 3-bedroom apartment for rent in The Golden Palm 21 Le Van Luong

Price: 950 $/month

Location: The Golden Palm, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hanoi, Vietnam

950 $